відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Венчурне фінансування

  • "фінансування інноваційних підприємств і видів діяльності, пов'язаних зі створенням та освоєнням інновацій. Венчурне фінансування крупними корпораціями здійснюється трьома способами: • шляхом вкладання капіталу в створення малих фірм, які займаються розробкою малосерійних продуктів (оскільки масове виробництво нового продукту налагоджується власне корпорацією). Упровадницькі форми такого типу називають «парниковим господарством монополій»; • за рахунок утворення філій — дрібних фірм венчурного капіталу, які цілком належать їм. У такій формі функціонує фонд, що надає позики на розробку й освоєння винаходів, зроблених поза материнських компаній; • за допомогою пайової участі корпорацій у капіталі фірми венчурного капіталу"


Супермножина:

Споріднені вершини: