відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Властивість

  • здатність об'єкта вступати у будь-які зв'язки й відносини з іншими об'єктами (зокрема, певним чином впливати на них). Істотні властивості визначають якісну й кількісну характеристики об'єкта. У ході пізнання властивість виступає як ознака об'єкта, що служить цілям його диференціації й ідентифікації (зокрема, індивідуалізації) або цілям встановлення механізму взаємодії об'єктів

Споріднені вершини: