відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Власність

  • "поняття власності, в більшості країн сприймається як історично сформовані суспільні відносини з привласнення чи розподілу матеріальних предметів. Це сукупність юридичних норм, що закріплюють і охороняють приналежність матеріальних благ певному суб'єктові. Право власності складається з трьох прав: • володіння — фізичне володіння річчю, що створює для володаря можливість безпосереднього впливу на неї; • користування — право використання речі залежно від її призначення, а також отримання доходів, принесених річчю; ^ • розпорядження — визначення юридичної долі речі шляхом здійснення динаміки майнових відносин. Див. також Зміст права інтелектуальної власності"


Супермножина:

Споріднені вершини: