відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Рівень 4

  • "Наявність компетенцій, необхідних для автономного планування та виконання завдань у незмінній формі та контекстах, специфічних для цього рівня НРК та відповідних професій. Здатність здійснювати необхідну кількість робочих операцій з перенесення компетенцій відповідно до змін у професійній діяльності; показувати уміння та готовність до оцінювання результатів власної та чужої праці."


Споріднені вершини: