відображення
сортування нова вкладка
email:
  Задача ранжування
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Шунгіт


Уламок з раковистим зламом (Карелія, Росія)
  • Абсолютна твердість 459
  • Твердість (шкала Мооса) 5,81
  • Питома вага 3,15
  • Показник заломлення 0,041
  • Подвійне променезаломлення   3,567
  • Плавкість 355,7
  • Прозорість 0,85
  • Ціна 680,02

"Шунгіт - перехідне утворення між суперантрацитом і графітом. Належить до антраксолітів. До складу шунгіту входять фулерени - алотропні різновиди вуглецю унікальної структури."
Карта: ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
Посилання на карту

Супермножина:


Споріднені вершини: