відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

структурний елемент словникової статті

  • Основним структурним елементом словникової статті визначено термінологічний блок – структурну частину словникової статті, що містить: термін або термінологічне словосполучення (tLi); його граматичні параметри ({tLGi}: можливі синоніми: ({tLSYNi} – множина синонімів до терміна заданою мовою); фонетичні або морфологічні варіанти, що відповідають певному термінологічному поняттю на одній з мов {tLVARi}. (299)


Супермножина:

Споріднені вершини: