відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

галузь зварювання

  • Зазначені результати становлять основу для формування сучасної термінологічної системи у галузі зварювання.
  • Дисертацію виконано в межах наукових тем Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: «Розроблення лексикографічної структури та програмного забезпечення Віртуальної термінографічної лабораторії «Зварювання» (№ державної реєстрації 0112U004819), «Формування сучасної національної термінологічної системи в галузі зварювання на основі впровадження новітніх інформаційних технологій – віртуальних лексикографічних лабораторій» (№ державної реєстрації 0113U007126), «Лінгвістичні принципи побудови спеціалізованих лексико-, терміно- та онтографічних систем» (№ державної реєстрації 0112U004484).


Супермножина:
Споріднені вершини: