відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

анулювання

  • У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №51, ст. 292): у статті 7: у частині другій: пункт 7 доповнити новими пунктами 17_1 та 17_2 такого змісту: «17_1) встановлює кваліфікаційна вимога щодо особа, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках; 17_2) встановлює порядок сертифікації фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та інших регульованих ринках, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів;».
  • У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268): доповнити Закон статтею 5_4 такого змісту: «Стаття 5_4. Момент прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу 1. Моментом прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу є дата і час прийняття господарським судом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національним банком України одного з таких рішень: 1) про порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу; 2) про запровадження тимчасової адміністрації в стороні договору щодо цінних паперів або стороні деривативу, призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу або відсторонення керівництва сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації; 3) про відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу; 4) про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, крім введення мораторію протягом процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.».

Споріднені вершини: