відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Стаття 15. Іпотечні. приватизаційні. похідні та товаророзпорядчі цінні папери

  • У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268): у статті 15: у назві слово «, похідні» виключити; у частині першій слово «похідних,» виключити.

Споріднені вершини: