відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
  • 2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 10, ст. 139).
  • 3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
  • 4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити та затвердити протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
  • 5. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими наступним чином: професійна діяльність на ринку цінних паперів - брокерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - брокерську діяльність; професійна діяльність на ринку цінних паперів - дилерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - дилерську діяльність; професійна діяльність на ринку цінних паперів - андерайтинг на професійну діяльність на ринках капіталу - андеррайтинг без гарантії продажу; професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління портфелем фінансових інструментів; професійна діяльність на ринку цінних паперів - клірингова діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу – клірингова діяльність з визначення зобов'язань; професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з організації торгівлі цінними паперами.
  • 6. Юридичні особи, ліцензії яких переоформлено відповідно до пункту 5 цього розділу, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внутрішні документи, що підтверджують приведення діяльності цих юридичних осіб у відповідність із вимогами цього Закону, в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  • 7. З дня опублікування цього Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження субброкерської діяльності, інвестиційного консультування, андеррайтингу з гарантією продажу, діяльності з організації торгівлі продукцією, діяльності з організації торгівлі інструментами грошового ринку, діяльності з організації укладання деривативів, діяльності центрального контрагента, які набувають чинності з дня набрання чинності цим Законом.
  • 8. З дати набрання чинності цим Законом, діяльність щодо організації торгівлі продукцією на регульованих ринках можуть провадити лише юридичні особи, які отримали статус оператора регульованого ринку та ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.

Споріднені вершини: