відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

  • 29. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268): назву Закону викласти в такій редакції: «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки»; преамбулу викласти в такій редакції: «Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів, укладення і виконання деривативів та правочинів на інших регульованих ринках і провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування ринків капіталу та інших регульованих ринків.»; у тексті Закону слова «ринок цінних паперів» в усіх відмінках замінити словами «ринки капіталу» у відповідному відмінку крім випадку їх використання в частині першій статті 20 та частині другій статті 31 цього Закону; у тексті Закону слова «фондовий ринок» в усіх відмінках замінити словами «ринки капіталу та інші регульовані ринки» у відповідному відмінку, крім випадку їх використання в частинах першій та другій статті 2, статті 19, пунктах 7 та 8 статті 19_4 у словосполученні «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках; у тексті Закону слова «торговець цінними паперами» в усіх відмінках замінити словами «інвестиційна фірма» у відповідному відмінку.


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: