відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

  • 41. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №23, ст. 158): 1) у пунктах 2 і 3 частини першої статті 7 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу та регульованих ринках»; 2) у пункті 3 частини першої статті 7 слова «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку».

Споріднені вершини: