відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ціннісні орієнтації

  • Система установок особистості на соціально-політичні, економічні та моральні норми суспільства. Система Ц.о. є однією з найбільш стабільних характеристик особистості і багатоступінчасту структуру. Ц.о. «програмують» всю діяльність людини на тривалий термін, визначають генеральну лінію поведінки;
  • Вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб особистості;
  • Суб’єктивне, індивідуальне відображення в психіці і свідомості людини соціальних цінностей суспільства і природи на даному історичному етапі. Ц.о. визначають вибірковість ставлення людини до матеріальних і духовних цінностей, що втілюються в її поведінці, і характеризують життєву позицію особистості, направленість її спрямувань, її активності. Вони представлені в свідомості людини у формі ідеалів, цілей і норм її життєдіяльності і втілюються в її вчинках;
  • Найважливіші елементи внутрішньої структури особистості, закріплені життєвим досвідом людини, всією сукупністю її переживань і такі, що відокремлюють значуще, істотне для даної людини від незначущого, неістотного.


Супермножина:

Споріднені вершини: