відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Механізм підбору кадрів управління

  • Механізм вільного підбору полягає в самостійній діяльності кадрових служб підприємств і організацій щодо пошуку кандидатів на вакантні управлінські посади. Недоліки вільного підбору полягають в обмеженні кола осіб, з числа яких підбираються кандидати, випадковості в просуванні по службі, труднощах дотримання єдиних для всього апарату вимог; другий варіант механізму функціонує у відповідності з встановленими формальними критеріями, наприклад, номенклатурою посад, загальногалузевими кваліфікаційними характеристиками посад службовців та ін. Недолік даного механізму полягає в тому, що практично неможливо визначити повний і точний перелік необхідних вимог до відповідного працівника; третій механізм ґрунтується на принципі конкурсного відбору претендентів на посаду. Переваги даного механізму полягають в гласності, яка створює необхідні умови для здійснення контролю за проведенням кадрової політики, а також надання можливості широкому колу осіб прийняти участь  у конкурсі.


Супермножина:

Споріднені вершини: