відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Закономірності виховання

  • Стійкі і суттєві зв’язки між елементами виховного процесу, що забезпечують його ефективність. Загальні закономірності виховання: 1) виховання особистості відбувається лише в процесі включення в різносторонню діяльність у позиції її учасника та організатора; 2) дієве виховання - таке виховання, що стимулює власну (внутрішню) активність особистості в організованій діяльності; 3) процес виховання будується на принципах гуманізму і демократизму, що забезпечують поєднання поваги гідності особистості вихованця з високою вимогливістю до нього;4) процес виховання особистості спрямовується на забезпечення їй радості успіху від діяльності та досягнутого результату; 5) процес виховання виявляє і опирається на позитивні якості дитини; 6) ефективність виховання залежить від врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; 7) виховання особистості найбільш ефективне в колективі і через колектив; 8) процес виховання залежить від єдності і погодженості педагогічних зусиль учителів, школи, сім’ї і громадськості. Успіх виховання вимагає реалізації всієї сукупності педагогічних закономірностей.


Супермножина:

Споріднені вершини: