відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Загальна середня освіта

  • Цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.


Супермножина:

Споріднені вершини: