відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ефективність уроку

  • Ступінь досягнення запланованої мети діяльності з врахуванням оптимальності (необхідності і достатності) витрачених зусиль, засобів і часу.


Супермножина:

Споріднені вершини: