відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Емоційно-вольова стійкість

  • Здатність психіки людини зберігати високу функціональну активність і працездатність в умовах впливу стресорів, фрустраторів як в результаті адаптації до них, так і в результаті високого рівня розвитку емоційно-вольової саморегуляції.


Супермножина:

Споріднені вершини: