відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Екскурсія навчальна

  • Форма організації навчання поза межами школи, спрямована на вивчення учнями певних явищ, процесів, предметів шляхом їх «живого споглядання» і безпосереднього сприймання. Види Е.н. : за змістом: загальноосвітні, краєзнавчі; за часом: короткотермінові, тривалі; за місцем у навчальному процесі: вступні, супровідні, заключні. Е.н. - форма навчальної роботи, яка дозволяє організовувати спостереження і вивчення різних предметів та явищ і їх природних, звичних умовах (природа, історичні місця та ін.), або в музеях, на виставках тощо.


Супермножина:

Споріднені вершини: