відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Гіпотеза

  • Наукове передбачення результатів дослідження;
  • Наукове передбачення, що висувається для пояснення будь-якого явища;
  • Наукове передбачення, що висувається для пояснення досліджуваного явища, його суті, структури, зв’язків, рушійних сил і таке інше;
  • У перекладі з грецької «припущення», істинність якого слід довести. Будь-яка Г. тією чи іншою мірою обґрунтована за допомогою звертання до однієї чи кількох теорій. Г. перевіряється різними способами й зокрема шляхом звертання до фактів, отриманих у ході дослідження;
  • Припущення, що вимагає наукового доказу. Для того, щоб Г. перетворилась в істину, вона повинна бути підтверджена дослідженнями, достовірними фактами, перевірена практичним досвідом.


Супермножина:

Споріднені вершини: