відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Гуманітарне знання

  • Досягається за допомоги специфічних методів, використовуваних у літературознавстві, мистецтвознавстві й почасти у лінгвістиці. Розуміння й витлумачення «художньої реальності», у результаті яких утворюється Г.з., означає розкриття того смислу, який закладено у досліджувану реальність автором твору. У витлумаченні останнього велике значення мають позиція дослідника, його суб’єктивність.


Супермножина:

Споріднені вершини: