відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Гуманістична психологія

  • Напрям психології (переважно американської), який визнає своїм головним предметом особистість як унікальну цілісну систему, здатну до само актуалізації.


Супермножина:

Споріднені вершини: