відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Громадянське суспільство

  • Поняття, що вживається для означення сукупності існуючих у суспільстві відносин, які є державно-політичними, сфери життєдіяльності громадян й окремих індивідів, що є цивільною, приватною, перебуває поза впливом держави, її директивного регулювання й регламентації. Його існування втілюється у приватному житті громадян, у функціонуванні вільного ринку, у безперешкодному поширенні духовних, релігійних, моральних і національних цінностей, у добровільно сформованих асоціаціях та організаціях громадян, в усій різноманітності вільно здійснюваних між ними міжособистісних зв’язків (сімейні, общинні, економічні, культурні, релігійні тощо).


Супермножина:

Споріднені вершини: