відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Громадянська освіта

  • Діяльність, спрямована на формування знань і навичок, необхідних громадянину в демократичній правовій державі для реалізації громадянських прав і свобод, користування інститутами сучасної правової демократичної держави. Завданням громадянської освіти є культивування основоположних принципів і цінностей вільного демократичного суспільства і конституційного порядку. Вивчення прав та вміння реалізувати ці права формують ядро громадянської освіти.
  • Це навчання людей, як жити в умовах сучасної держави, як додержувати її закони, і водночас не дозволяти владі порушувати їхні права, добиватися від неї здійснення їхніх правомірних потреб, як бути громадянином демократичного суспільства.


Супермножина:

Споріднені вершини: