відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Громадська думка

  • Це специфічний стан свідомості, який включає в себе потайне чи явне ставлення різних соціальних спільнот до подій, фактів або процесів соціальної дійсності. Г.д. фіксує сприйняття дійсності через призму масової свідомості. Формується в процесі руху інформації в суспільстві, відображає людське буття, суспільну практику людей і виступає як регулятор діяльності. Вона створюється під впливом буденної свідомості, емпіричних знань, навіть забобонів, а також науки, мистецтва, політики і всіх джерел масової комунікації;
  • Висловлена у формі певних суджень, ідей і уявлень ставлення соціальних груп до явищ чи проблем соціального життя, що зачіпають загальні інтереси. Г.д. формується під впливом всіх засобів масового впливу (радіо, преса, телебачення), хоч може виникати й стихійно, під впливом тих чи інших життєвих обставин і ситуацій.
  • Думка учнів колективу класу, яка впливає на формування позитивних або негативних рис особистості.
  • Спільні для соціальної групи (колективу) уявлення, судження, розуміння важливості для неї предметів, явищ, подій. Г.д. як спільність оціночних суджень членів групи виникає в процесі їх спільної діяльності, спілкуванні і відображає її позицію.


Супермножина:

Споріднені вершини: