відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Графічна культура

  • Рівень сформованості графічних знань і вмінь, які можуть виступати засобом пізнання довкілля. У широкому розумінні - здатність людини прогнозувати, планувати і коригувати свої дії, будувати діяльність в образі і лише потім втілювати його в реальні дії чи процеси.


Супермножина:

Споріднені вершини: