відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Готовність до трудової діяльності

  • Інтегральне особистісне утворення, що включає стійке прагнення до праці в цій галузі, наявність адекватних знань, умінь, навичок, а також комплекс індивідуально-типологічних, соціально-психологічних особливостей, що обумовлюють високу ефективність їх професійного функціонування саме в цій галузі.
  • Цілеспрямоване вираження особистості, що включає її переконання, погляди, відношення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки.


Супермножина:

Споріднені вершини: