відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Гностичні здібності

  • Це такі особистісні якості, що забезпечують людині, з одного боку, швидке і точне розпізнання предметів, явищ, а, з іншого, - успішне оперування відображеними образами дійсності (знаками, поняттями, ідеями).


Супермножина:

Споріднені вершини: