відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Зовнішня диференціація

  • Така організація навчального процесу, за якої для врахування індивідуальних особливостей учнів останні об’єднуються в спеціальні диференційовані групи. Зовнішня диференціація може здійснюватись шляхом створення гомогенних груп на різних рівнях: на регіональному (типи шкіл); внутрішньо шкільному (профільні, спеціалізовані класи); міжкласному (факультативи, зведені різновікові групи); в межах вільного вибору навчальних предметів на базі інваріантного ядра освіти.
  • Сутністю зовнішньої диференціації є спрямована  спеціалізація освіти за інтересами, нахилами і здібностями учнів з метою їх максимального розвитку.


Супермножина:

Споріднені вершини: