відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Знання

  • Сукупність ідей людини, в яких відображено теоретичне оволодіння нею предметом пізнання;
  • Це перевірений практикою результат пізнання оточуючої дійсності, вірне відображення її в мисленні людини;
  • Предмет пізнання. В цьому розумінні З. Включають три взаємопов’язані аспекти: 1) теоретичний - знання як факти, теоретичні ідеї, поняття; 2) практичний - знання як вміння і навички практичного застосування теоретичних знань; 3) світоглядно-моральний - знання як сукупність ідей світоглядного та морального характеру;
  • Продукт пізнання (уявлення, поняття) людиною предметів і явищ, діяльності, законів природи і суспільства. Види знань: поняття і терміни; знання фактів; знання законів; знання методів пізнання і способів діяльності. Якість знань оцінюється за такими категоріями: 1) системність, науковість, узагальненість, усвідомленість, згуртованість, фундаментальність; 2) гнучкість, мобільність, оперативність; 3) дієвість, спрямованість на практичне використання; 4) повнота, об’єм, точність, міцність.


Супермножина:

Споріднені вершини: