відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Запам'ятовування

  • Показник ступеня навченості учнів, при якому учень ідентифікує, опираючись на пам’ять, і відтворює відомі йому «базові» уявлення й знаки, оперування якими дозволить йому пізнати новий для нього предмет чи символ.


Супермножина:

Споріднені вершини: