відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Загальнотрудова підготовка

  • Передбачає оволодіння  єдиними для всіх профілів знаннями, уміннями і навичками з планування, організації і самоконтролю своєї праці.


Супермножина:

Споріднені вершини: