відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ефективність навчальних занять

  • Ступінь досягнення заданої мети діяльності з врахуванням оптимальності (необхідності і достатності) витрачених зусиль, засобів і часу.


Супермножина:

Споріднені вершини: