відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Емпатія

  • Розуміння відношень, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання. Емпатичні здібності зростають разом з віком та досвідом за умов схожості поведінкових та емоційних реакцій учасників спілкування;
  • Якість особистості, її здатність емоційно відкликатися на переживання, почуття і психічні стани інших людей. Е. передбачає суб’єктивне сприйняття іншої людини, уміння поставити себе на її місце, проникнення в її внутрішній світ, розуміння її переживань, думок, почуттів. Е. зближує людей в спілкуванні, доводить його до довірчого, інтимного рівня.


Супермножина:

Споріднені вершини: