відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Ціннісні орієнтації особистості

  • Ті соціальні цінності, які виступають для людини в якості стратегічних цілей її діяльності. Ц.о.о. посідають найвищий, визначальний щабель у мотиваційно-регулятивній системі; виконують функцію довгострокового визначення поведінки, діяльності й життя людини взагалі (або значних етапів її життєвого шляху), роблячи життя людини осмисленим і послідовним, визначаючи зміст і спрямованість більш конкретних регуляторів - потреб, мотивів, інтересів.


Супермножина:

Споріднені вершини: