відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Цілісна система

  • Це сукупність закономірно побудованих, динамічно пов’язаних компонентів, взаємодія яких породжує нову (системну) діяльність.


Супермножина:

Споріднені вершини: