відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

РОЗУМІННЯ

  • Вербально-лінгвістичний інтелект поясни , обговори , сформулюй, опиши, повтори, переклади
  • Логіко математичний інтелект опиши, назви, ідентифікуй, згрупуй, визнач місце
  • Просторовий інтелект проілюструй, вислови, поясни в картинках, продемонструй, зроби креслення
  • Музично-ритмічний інтелект визнач, вислови, опиши, переклади на музику
  • Тілесно-кінестетичний інтелект обговори, вислови, розіграй
  • Міжособистісний інтелект опиши, поясни, обговори, вислови, розкажи
  • Внутрішньоособистісний інтелект поясни, сформулюй, вислови, повтори

Споріднені вершини: