відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ОЦІНКА

  • Вербально-лінгвістичний інтелект зроби висновок, оціни, припусти, виправ, спрогнозуй, відредагуй
  • Логіко математичний інтелект розподіли, оціни, відбери, зміряй, підрахуй
  • Просторовий інтелект відбери, вибери, оціни, винеси судження, рекомендуй
  • Музично-ритмічний інтелект оціни, розподіли, вислови свою думку
  • Тілесно-кінестетичний інтелект зміряй, виріши, вибери, оціни, рекомендуй
  • Міжособистісний інтелект виріши, оціни, зроби висновок, рекомендуй, критикуй, зроби висновок
  • Внутрішньоособистісний інтелект зроби висновок, оціни, підтримай

Споріднені вершини: