відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

СИНТЕЗ

  • Вербально-лінгвістичний інтелект створи, склади, уяви, спрогнозуй, придумай
  • Логіко математичний інтелект придумай, сформулюй, запропонуй гіпотезу, встанови, систематизуй
  • Просторовий інтелект склади, сконструюй, винайди, побудуй, збери, створи, уяви, змоделюй
  • Музично-ритмічний інтелект склади, систематизуй, створи, розташуй в певному порядку
  • Тілесно-кінестетичний інтелект розстав по порядку, вироби , побудуй, придумай, винайди
  • Міжособистісний інтелект встанови, сформулюй, склади план, запропонуй
  • Внутрішньоособистісний інтелект склади, збери, запропонуй гіпотезу, уяви, створи, побудуй

Споріднені вершини: