відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

АНАЛІЗ

  • Вербально-лінгвістичний інтелект інтерпретуй, порівняй, досліджуй, постав питання, вибудуй, зроби огляд
  • Логіко математичний інтелект проаналізуй, вивчи, досліджуй, відкрий, створюй, виміряй, розділи
  • Просторовий інтелект ретельно досліджуй, розстав, побудуй діаграму, графік, порівняй, протистав
  • Музично-ритмічний інтелект інтерпретуй , проаналізуй, згрупуй, диференціюй
  • Тілесно-кінестетичний інтелект відбери, відсортуй, оглянь, систематизуй, класифікуй, згрупуй , розбий на групи
  • Міжособистісний інтелект систематизуй, зроби огляд, досліджуй, вивчи, згрупуй
  • Внутрішньоособистісний інтелект досліди, порівняй, протистав, досліджуй , розбий

Споріднені вершини: