відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інфільтрат


Поверхня поздовжнього зламу зразка (уламок) після інфільтрації срібла в капілярно-пористу структуру КНБ(С)-10/7 (ліворуч) і надлишок срібла (праворуч), що залишився після завершення процесу
  • Фактично, зразок стиснутого мікропорошку КНБ можна розглядати як специфічний контейнер, порожнина якого примусово під дією високого тиску заповнюється інфільтратом.
  • Серед вибраних ІАГ Si має найменшу Tпл при 7,7 ГПа (табл. 4.3), що апріорі вказує на входження максимальної кількості інфільтрату в компакт за інших рівних умов, і що дійсно спостерігається на досліді (рис. 4.12).


Супермножина: