відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інтерполяція


Поверхня поздовжнього зламу зразка (уламок) після інфільтрації срібла в капілярно-пористу структуру КНБ(С)-10/7 (ліворуч) і надлишок срібла (праворуч), що залишився після завершення процесу
  • Кількість ІАГ брали з надлишком на 40–50 % від кількості, що необхідна для заповнення відкритої пористості зразка, оскільки орієнтовно відомій її рівень в залежності від температури (в момент плавлення ІАГ) на основі інтерполяцій для КМ 10/7 з відомих результатів для інших зернистостей, а також за результатами попередніх експериментів (рис. 4. 12). Для КНБ(Т)-20/14, ґрунтуючись на лінійній інтерполяції даних [27] для КМ 5/3 и КМ 60/40, можна оцінити температуру, при якій По досягає 5,7 %. В разі КМ 10/7 Sп доцільно знайти з інтерполяції даних [110] по вимірюванню питомої поверхні мікропоршків КНБ методом БЕТ.


Супермножина: