відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

індентор Віккерса


Залежності твердості високочистих полікристалів cBN від середнього розміру зерна в структурі в координатах Н ~ d–1/2: 1 – за Віккерсом; 2 – за Кнупом.
  • Твердість полікристалів cBN виміряна методом індентування за допомогою твердомеру LECO M-400-G3 з використанням ідентору Віккерса – навантаження Р = 4,9 Н; витримка при навантаженому інденторі t = 10 с). Встановлено, що зміна твердості зі зменшенням середнього розміру зерна відповідає залежності Холла-Петча: HV 0,5 = 43,13 + 11,55/d1/2 (індентор Віккерса) і HK 0,5 = 39,28 + 6,1/d1/2 (індентор Кнупа), де розмірності HV і HK в [ГПа], а d в [мкм] (рис. 3,18).
  • Індентування полірованої поверхні зразків cBN-Si(45) і cBN-Cu (див. табл. 4.7) виконували на мікротвердомірі MIM-10 індентором Віккерса при навантаженнях від 0,5 до 100 Н (в деяких випадках вимірювали твердість за Кнупом).


Супермножина:


Споріднені вершини: