відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

індекс


Рентгенівські дифрактограми вихідних матеріалів ПНБ (1, 2) і КТНБ (3) в діапазонах кутів 2?: 23–29 ° (а) і 40–60 ° (б).
  • У зразках бімодального ПНБ (щільність 2,0 г/см3) переважає неупорядкована компонента (~71 об. %), тобто в структурному відношенні матеріал більш близький до мезографітного ПНБ, ніж до КТНБ. Індекси t і г, якими зазвичай позначають відповідно турбостратну (Р3 ? 0) і кристалічну (Р3 ? 1) структури, на рис. 3.2 використані, як і в [28], для пояснення гетерогенності стану структури.


Супермножина: