відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

імерсія

  • За даними гранулометричного аналізу вихідний полідисперсний продукт КТНБ складався з частинок і агрегатів частинок (3,2–37 мкм; розмір за медіаною ~11 мкм), які не руйнуються в імерсії під час ультразвукової обробки.


Супермножина: