відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ізотропія властивостей

  • Зразки для досліджень фізико-механічний властивостей одержані як в умовах відносно низької температури спікання (2000–2100 °С), так і при оптимальних параметрах спікання (2200–2300 °С) з метою співставлення даних і встановлення того, в якій мірі відхилення в параметрах процесу впливають на рівень властивостей різального композиту.
  • За результатами акустичних досліджень зроблено висновок про відсутність будь-якої анізотропії і ізотропію властивостей композитів.


Супермножина:


Споріднені вершини: