відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

щільність матеріалу

  • Щільність матеріалів, які знаходяться в отворі контейнеру, збільшується в середньому в ~1,4 рази. Зокрема зразки з мікропорошків КНБ, які щільно споряджені в центральній частині КВТ, під дією тиску 8 ГПа при кімнатній температурі ущільнюється приблизно в 1,3 рази [53, 54].
  • Одержані експериментальні дані, в порівнянні з відомими раніше, дозволяє припустити, що єдиним чинником, здатним впливати на стійкість наноструктури високочистого неупорядкованого ПНБ, є щільність матеріалу. Більш щільним матеріалам притаманна більша термостійкість, що обумовлено різницею в реології масивних матеріалів. В умовах термобаричної дії більш активна деформація в структурі низькощільних матеріалів сприяє прискоренню структурних і фазових перетворень.


Супермножина:


Споріднені вершини: