відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

щільність зразків


Оптичне зображення відбитків від піраміди Кнупа на поверхні композиту cBN-Si3N9
  • В разі спікання мікропорошку КНБ(С)-10/7 (підйом температури до 2000 °С за 5 с з витримкою 45 с і зменшенням температури до нормальної ? за 10 с) також часто спостерігаються випадки інфільтрації флюїдів і їх взаємодія з КНБ (рис.5.3). Встановлено, що щільність таких зразків складає близько 3,37 г/см3, що відповідає пористості матеріалу ~ 3,4 %.
  • Як відзначалось, в результаті спікання мікропорошку КНБ(С)-10/7 при 2000 °С (45 с) щільність зразків складає близько 3,37 г/см3, що відповідає пористості матеріалу ~ 3,4 % і що практично співпадає з об’ємним вмістом домішки Si3N4.
  • Характер руйнувань поверхневого шару матеріалу при індентуванні композиту cBN-Si3N4(3,3 об. %) в залежності від щільності зразків показано на рис. 5.28.


Супермножина:


Споріднені вершини: