відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

цикл навантаження

  • З кожним циклом навантаження ефективність створення високого тиску зменшується, що потребує постійних корекцій величини зусиль, необхідних для досягнення однакового рівня тиску, наприклад реперного значення для вісмуту 7,7 ГПа. Між тим при перших 20–30 циклах навантажень апарату при проведенні експериментів при високій температурі (2000–2500 °С) цілком можливим, як свідчать F-p-криві, є досягнення тисків в КВТ 10–11 ГПа.


Супермножина:


Споріднені вершини: