відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

центральна частина зразка


Зміни вмісту елементів вздовж радіуса, що перетинає ділянку світлої зони зразка
  • Фільтраційний ефект має переважно електрокінетичну природу, ускладнену, згідно сучасним уявленням, баро-і хемодифузією так званих структонів в розплаві, а також особливими умовами в'язкої течії через тонкопористе середовище [66]. Відзначимо, що домішка з Mg відтискується фронтом інфільтрату, що рухається у напрямку до центральної частини зразка (див. рис. 5.7).


Супермножина:


Споріднені вершини: